De groene kaart zelf printen


28 oktober 2020 - De afgelopen tijd is in de Council of Bureaux (de overkoepelende organisatie van nationale ‘groene-kaart-bureaus) de toekomst van de groene kaart besproken. Verzekeraars willen op efficiëntere wijze verzekerden van informatie voorzien en het verzenden van de papieren groene kaart wordt daarbij steeds vaker ervaren als minder efficiënt. Het bleek juridisch een te grote stap om vanaf de huidige papieren groene kaart tot een volledig digitale oplossing te komen. Er is meer tijd en voorbereiding voor nodig om met alle aangesloten landen tot wettelijke overeenstemming te komen. De Council of Bureaux heeft dus gekozen voor een tussenoplossing.

Groenekaartbureaus mogen beslissen of leden uitsluitend papieren groene kaarten uitgeven, of dat zij toestaan dat de groene kaart ook als witte PDF naar verzekeringnemers gestuurd wordt. Het Nederlands Bureau heeft tot het laatste besloten. Dit besluit is in overleg met het Verbond van Verzekeraars genomen. Ook de nationale overheden uit het groenekaartsysteem zijn betrokken en geïnformeerd in verband met de grenscontroles.

Het besluit betekent dat wij vanaf volgende maand de ‘groene kaart’ per e-mail versturen, bij de prolongatie per hoofdpremievervaldatum of bij een eerdere objectwijziging. De verzekerden kunnen deze zelf printen. In sommige gevallen versturen wij de groene kaart nog per post. Omdat de groene kaart niet meer groen is, is het wellicht toepasselijker om voortaan te spreken van het Internationaal verzekeringsbewijs’ (voortaan IVB (groene kaart)). Dat was al de officiële naam van de groene kaart.

Wij wijzen u graag op onderstaande punten die van belang zijn:

  • Het IVB (groene kaart) moet nog steeds geprint worden. Een PDF op een mobiele telefoon of ander (mobiel) apparaat wordt in veel landen nog niet als geldig IVB (groene kaart) aangemerkt.
  • De print moet ook duidelijk zijn, zonder vegen of vage tekst en moet recht en op kwalitatief
    goed papier geprint zijn. Voor het printen moet papier gebruikt worden dat aan 2 kanten wit
    is.
  • Het IVB (groene kaart) moet in wit gestuurd worden. Als een groene PDF geprint wordt, dan is de print grijs of donkergrijs en dat kan tot problemen bij grenzen leiden. Problemen kunnen overigens ook ontstaan als niet aan de andere printvoorwaarden is voldaan.
  • Het blijft uiteraard ook mogelijk om een papieren internationaal verzekeringsbewijs te sturen. De verzekeringnemer of u als assurantieadviseur kan deze telefonisch (070 - 3408 100) of per e-mail ([email protected]) bij ons opvragen.