Stopt het dan nooit?

10 juli 2019 - Veranderen. Ik krijg er energie van. Vaak stel ik (me) de vraag: Kan het anders? Kan het beter? En bij iedere projectevaluatie wil ik weten wat het volgende project is waarmee we kunnen starten. Om over dat laatste helemaal eerlijk te zijn: regelmatig dien ik nieuwe projectideeën in en de lijst met ‘wachtende’ wensen is best al lang.

De redactie van ‘Zeker Vandaag’ vroeg mij – zo halverwege het jaar 2019 – om vooruitblik te geven op de tweede helft van 2019 en een terugblik te geven op wat we het afgelopen half jaar gedaan hebben. Dat doe ik graag.

Vooruitblik

Zoals eerder gezegd is onze wensenlijst best lang. Daarom moeten we gericht keuzes maken. De volgende onderwerpen komen dit jaar in ieder geval nog aan bod.

 

Provisie
Vanuit onze maatschappelijke rol kijken we serieus naar de provisie die we uitbetalen voor het werk dat assurantieadviseurs voor ons doen. Vorig jaar – bij de premieverhoging – hebben we dat aangekondigd. Met het nieuwe portaal hebben we de eerste stap gezet: de provisieschuif. Het komende halfjaar volgen we het gebruik van het provisieschuiven goed. En afhankelijk van de uitkomsten zullen we vervolgstappen ondernemen.

 

Sorry kaartje
Veel klanten van het Waarborgfonds balen enorm van het feit dat zij een dikke kras op de auto hebben en dat de dader spoorloos is. We willen allemaal dat een dader een briefje achter de ruit met zijn naam en telefoonnummer doet of zich spontaan bij de politie meldt. Maar dit gebeurt heel veel keer per jaar niet.

Door wie? Dat kan iedereen doen. Daders kunnen geen pen en papier bij zich hebben, in (lichte) paniek raken of een andere reden hebben om zich niet bekend te maken. Soms begrijpelijk, maar nooit goed.

Wij hebben het idee om vanuit de gedachte ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ het makkelijker te maken voor de dader om zich direct te melden. Wilt u meedenken/meedoen? Wij horen het graag!

 

Motorrijtuigenportefeuille
Dit jaar zijn wij het project ‘Analyse Motorrijtuigenportefeuille’ gestart. Omdat onze intermediaire portefeuille in de afgelopen drieënhalf jaar is verdrievoudigd konden we een veel betere analyse maken. Inmiddels hebben we de uitkomsten en denken we na over hoe we voor onze producten de balans vinden tussen premiedifferentiatie vanwege risicoverschil enerzijds en solidariteit en onze maatschappelijke rol anderzijds. Premiestelling wordt anders, maar hoe? Blijf ons volgen!

 

Nieuwe strategie
En wat ik zelf nog heel leuk vind, is dat ik projectleider nieuwe strategie ben. Na het voorbereidende werk breekt nu de tijd aan om collega’s te betrekken, andere organisaties en bedrijven te spreken, veel ideeën te verzamelen en – later te prioriteren – en alles te trechteren in de nieuwe strategie 2020-2022 van de Vereende.

Terugblik

Dit jaar startte goed met het in januari winnen van de prijs ‘Beste Partner Verzekerbaarheid’ in het Prestatie Onderzoek van Adfiz. Het was een erkenning van onze rol als oplosser van maatschappelijke issues binnen de verzekeringsbranche.

 

OnzeVereende
Al ver voor januari 2019 zijn wij gestart met het uitdenken, inrichten, testen, opleiden voor het nieuwe polis- en schadeadministratiesysteem, Certigo. De livegang van het portaal OnzeVereende op 1 juli 2019 was het sluitstuk van een lange en spannende tijd. Blij zijn wij met wat er nu staat. Tot 1 oktober aanstaande kennen we een ‘freeze-periode’, waarin alleen hoognodige IT-aanpassingen worden gemaakt. Daarna begint de ‘echte’ periode van producten en processen aanpassen. Ik wil hierbij ook graag u als assurantieadviseur bedanken voor de medewerking bij de livegang die mede dankzij u zo soepel is verlopen.

 

Interactieve video
Met de communicatie over het Waarborgfonds willen we 2 groepen zo klein mogelijk houden/maken: de ‘groep die recht heeft op een uitkering, maar geen claim heeft ingediend’ en de ‘groep die geen recht heeft op een uitkering, maar wel een claim heeft ingediend’. En om de tweede groep te minimaliseren is de interactieve video vandaag in onze nieuwsbrief ‘Zeker Vandaag’ geïntroduceerd.

Claimanten – we noemen hen graag klanten – helpen we met wat de voorwaarden van het Waarborgfonds voor hen betekent. Door in – u leest het goed: in – de video keuzes te maken wordt het duidelijk of het zinvol is om een claim in te dienen. Als dat niet het geval is, willen we ook duidelijk maken waarom een claim niet succesvol zal zijn.

 

Maaltijdbezorgers
Veel aandacht heeft onze campagne voor maaltijdbezorgers geoogst. Doelstelling is om de verkeersveiligheid voor maaltijdbezorgers te verhogen en hun schadelast te verlagen (om de premie niet nog verder te hoeven laten stijgen).

Wat we allemaal al hebben gedaan: 5 verkeersregels voor maaltijdbezorgers, het filmpje door Kalvijn, informatiepakket voor assurantieadviseurs, het veiligheidscontract tussen maaltijdbezorgers en bezorgrestaurants, de training ‘Risico Bromfiets', korting van 450 euro op het eigen risico en de gezamenlijke verklaring van Veilig Verkeer Nederland (VVN), Nederlandse vereniging van maaltijdbezorgers (NLVVM) en de Vereende.

Twee keer was er brede landelijke aandacht voor dit probleem én onze oplossing. Super om te zien hoe de bewustwording van dit onderwerp enorm is toegenomen in het afgelopen halfjaar. Nu moeten we het nog gaan zien in de schadecijfers.

 

En nog meer
Met het kiezen van deze drie mijlpalen sla ik ook heel veel moois over: de start van een nieuwe afdelingsmanager, Ewoud Hage naast de bestaande afdelingsmanager Carla le Noble, op de afdeling Klanten & Assurantieadviseurs, de BAVAM-whitepaper, de opstart van actieve BAVAM-marktbewerking, keer op keer mooie nieuwsbrieven ‘Zeker Vandaag’ en al die duizenden uitgebrachte offertes en nieuwe polissen en honderden nieuwe en/of afgeronde schades. En nog veel meer.

 

Veranderen? Ik krijg er energie van!

Wat we sowieso willen doen, is om zo transparant mogelijk over de veranderingen te zijn. Dit artikel is daarom ook zo lang geworden. Maar ik hoop dat het duidelijk is wat we hebben gedaan en nog gaan doen.

… want het stopt nooit.

 

Groet,

Bert Sonneveld

Manager Marketing & Acceptatie

Bert Sonneveld