Het Nederlands Bureau als Informatiecentrum

kenteken vierkant.jpg

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht besteed aan het Nederlands Bureau wat onze positie bij bijvoorbeeld de “groene kaart” betreft. Deze keer staan wij stil bij de rol als “Informatiecentrum”. We spreken dan over het verstrekken van informatie over waar een buitenlands motorvoertuig verzekerd is EN welke vertegenwoordiger (correspondent) die verzekeraar in Nederland heeft aangesteld. In de praktijk is dit een belangrijke taak en worden honderden van dat soort aanvragen per week behandeld. Goede reden om er hier eens nader op in te gaan.

Deze taak is in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vastgelegd in de artikelen 27 a t/m i als uitvloeisel van eerdere regelgeving uit Brussel (EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen). Bepaald is daar wie deze wettelijke taak uitvoert: voor Nederland het NL Bureau dus. In het laatste lid wordt nog opgemerkt dat deze taak alleen kan worden uitgevoerd door goed samen te werken met vergelijkbare buitenlandse organisaties. Het NL Bureau heeft immers de gevraagde informatie niet zelf in bezit, maar wisselt deze uit met buitenlandse zusterorganisaties. Omgekeerd bevragen buitenlandse informatiecentra ons met vergelijkbare vragen over Nederlandse voertuigen.

Ook is wettelijk bepaald welke info moet worden geleverd. Het gaat met name om het leveren van de gegevens van de buitenlandse verzekeraar en diens vertegenwoordiger en niet om andere zaken die de schade betreffen zoals een politierapport of informatie over het schadevergoedingsrecht in een ander land. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook de n.a.w.-gegevens van een aansprakelijke partij worden opgevraagd, bijvoorbeeld als deze onverzekerd blijkt.

De informatieaanvraag kan betrekking hebben op een aanrijding in Nederland met een buitenlands voertuig, of op een aanrijding elders in de E.U. Het is van belang dat het inderdaad om een aanrijding gaat, anders ontbreekt op grond van privacywetgeving voor ons de rechtsgrond voor het verstrekken van informatie.

Tot slot interessant om op te merken dat het NL-Bureau u inmiddels ook behulpzaam kan zijn met het vragen van verzekeringsgegevens bij een verkeersongeval in een aantal landen buiten de E.U. Wij noemen in alfabetische volgorde: Albanië, Bosnië, Marokko, Oekraïne, Turkije, Wit-Rusland en Zwitserland.

Het leek ons goed dit aspect van onze dienstverlening bij u voor het voetlicht te brengen, zodat u in voorkomende gevallen een beroep op ons kunt doen!

Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer informatie.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×