Brexit en het Nederlands Bureau

 

Na 31 oktober 2019 (of een eerdere datum mocht dat besloten worden) is Groot-Brittannië niet langer lid van de EU.

Als de Europese Commissie ermee instemt, dan treedt  een overeenkomst tussen groene kaart landen  in werking waarin het Nederlands Bureau met het bureau van Groot-Brittannië heeft afgesproken op dezelfde basis schades af te blijven wikkelen en informatie uit te wisselen. De regels voor het groenekaartgebied zullen dan waarschijnlijk niet of nauwelijks veranderen; aan de grens van Groot-Brittannië  is dan nog steeds geen controle op een geldige groene kaart.

Stemt de Europese Commissie niet in, dan treedt waarschijnlijk een andere overeenkomst tussen groene kaart landen in werking. Bij die overeenkomst is er wel sprake van controle aan de grens op de groene kaart. Schadegevallen in Nederland met onverzekerde voertuigen uit Groot-Brittannië worden dan ook niet meer behandeld door ons Bureau, maar door het Waarborgfonds Motorverkeer.

 

Het Nederlands Bureau zal verzekeringsgegevens van Britse voertuigen kunnen blijven opvragen bij de zusterorganisatie, ook voor ongevallen in Groot-Brittannië.

Het format van de groene kaart wordt bij een Brexit iets anders, maar op dit moment is niet nog niet duidelijk op welke wijze. Dit zal afhangen van de aanvullende afspraken die kunnen worden gemaakt.

Voor de groene kaart bestaat in ieder geval een overgangsperiode, dus het oude format blijft nog geldig voor een bepaalde tijd, na het vaststellen van het nieuwe model. Hoewel de ‘landenbox’ van de groene kaart er in de toekomst anders gaat uitzien, blijft de bestaande groene kaart sowieso nog voor een overgangsperiode geldig voor Groot-Brittannië.