Hoe dient u succesvol een claim in bij het Waarborgfonds?


14 december 2022 - Wilt u een claim indienen bij het Waarborgfonds maar weet u niet wat hiervoor nodig is? Wij helpen u graag bij het succesvol indienen van uw claim. Lees hier waaraan uw claim moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding door het Waarborgfonds.

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. U kunt aan de hand van de check te weten komen of het zinvol is om uw schade in te dienen. Dit doet u door op www.waarborgfonds.nl te kiezen voor de optie ‘indienen claim’. Hierna heeft u de mogelijkheid om uw claim direct digitaal in te dienen. Ook kunt u via de interactie video op de website eenvoudig zien of u aan deze voorwaarden voldoet en of uw claim kans van slagen heeft.

De schade is veroorzaakt door een motorrijtuig

Een van de voorwaarden is dat uw schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Zoals bijvoorbeeld een auto, motor of brommer. Indien dit onbekend is kan een schade-expert aan de hand van het schadebeeld nog vaststellen of deze door een motorvoertuig is toegebracht. Schade op een andere wijze ontstaan, bijvoorbeeld door; vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal kunnen wij helaas niet vergoeden.

Inspanningseis

Als u aan deze voorwaarde heeft voldaan, bent u er nog niet. Stel dat u schade heeft geleden door een onbekende veroorzaker, dan is het noodzakelijk om aantoonbaar uw best te hebben gedaan om erachter te komen wie de dader is door aangifte te doen.

Heeft u of iemand anders het voertuig gezien dat de schade heeft veroorzaakt, maar u heeft geen kenteken? Doe dan direct politie-aangifte (dat kan online via www.politie.nl/aangifte of door te bellen met de politie op nummer 0900-8844). In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om aangifte te doen bij de politie. Daarnaast kunt u navraag doen voor camerabeelden of bij omwonenden of zij iets hebben gezien en/of een advertentie plaatsen.

Wacht niet te lang! Dit kan tot gevolg hebben dat uw schade niet wordt vergoed. In zaken, waarbij het schadeveroorzakende voertuig is gezien, is zoals reeds aangegeven directe actie vereist.

Bewijs

Om uw schade door het Waarborgfonds vergoed te kunnen krijgen, dient daarnaast vast te staan dat de bestuurder van het onbekend gebleven of onverzekerde motorrijtuig aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Bewijs kan op verschillende manieren worden geleverd. Vaak zal het noodzakelijk zijn dat er personen zijn die het voorval hebben zien gebeuren (ooggetuigen), maar in sommige gevallen (bij parkeerschades) kunnen ook andere zaken als bewijs dienen. U kunt hierbij denken aan op de ongevalslocatie achtergebleven sporen van uw voertuig (stille getuigen) of mensen die kunnen bevestigen dat uw auto onbeschadigd is geparkeerd en later met schade is teruggevonden, zonder dat er tussentijds mee is gereden (locatiegetuigen).

Nederland of buitenland?

Het Waarborgfonds vergoedt in de meeste gevallen enkel schade die in Nederland is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Heeft u schade in het buitenland door een buitenlands voertuig waarvan het kenteken onbekend is gebleven of dat onverzekerd is, dan kunt u contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer ([email protected]).

In een dergelijk geval is de wet- en regelgeving van het land waar het ongeval is gebeurd bepalend voor de vraag of schade kan worden vergoed, welke voorwaarden er dan worden gesteld en,  en hoe hoog het eventuele schadebedrag is.

Hoeveel tijd heeft u om de claim in te dienen?

Ons advies is om een claim zo snel mogelijk bij ons in te dienen, maar volgens de wet heeft u tot drie jaar na het ontstaan of ontdekken van de schade de mogelijkheid om een claim bij ons in te dienen.

Meer informatie?

Doe de check op www.waarborgfonds.nl! Binnen een paar minuten weet u of u uw claim kunt indienen bij het Waarborgfonds! 

 

Auteur
Kaajal Bhikhi, Schadecentrum Waarborgfonds Motorverkeer

Auteur Kaajal_Bhikhi