De groene kaart moet toch echt GROEN zijn

Verzekeringsdocumenten worden steeds vaker in een PDF aan verzekerden gestuurd. Betekent dit dan dat de Groene Kaart in het PDF op tablet of smartphone aan de grens kan worden getoond? Nee. Net als dat een print op wit papier niet wordt geaccepteerd. Aan de grens stranden willen uw klanten niet, lees daarom dit artikel over de Groene Kaart.

Met de start van het vakantieseizoen bereiken ons ook weer meer vragen over de groene kaart, het verzekeringsdocument voor grensoverschrijdend wegverkeer.

Rol assurantieadviseur

In dit digitale tijdperk is het afgeven van een papieren groene kaart door verzekeraars lang niet altijd meer standaard. Zo worden soms alle verzekeringsdocumenten in een PDF aan verzekerden aangeboden. Verzekerde of zijn assurantieadviseur kunnen daarna zelf printen, mits dit leidt tot een tweezijdige GROENE Kaart.

Digitaal?

Wij vinden het belangrijk om hier nog eens op te merken dat buiten de Europese Unie alternatieven van de echte Groene Kaart door de (grens-) autoriteiten zeker niet zullen worden geaccepteerd. Een PDF tonen op een tablet of smartphone dan wel een print op wit papier voldoet niet aan de internationale eisen die daaraan door de Verenigde Naties aan zijn gesteld. Dit kan er toe leiden dat men de grens niet kan passeren; eventueel wordt men verplicht ter plekke een extra ‘grensverzekering’ te sluiten, hetgeen uiteraard extra kosten met zich meebrengt.

Dit probleem is overigens niet uniek voor Nederland, ook in ons omringende landen is er vraag naar een volledige digitale variant van de Groene Kaart; een internationaal onderzoek naar de mogelijkheden daartoe is inmiddels gestart door de Council of Bureaux.

Originele Groene Kaart

Zelfs binnen de Europese Unie is het trouwens nuttig een originele groene kaart mee te nemen: wanneer verzekerde bij een aanrijding betrokken raakt, dan zijn de verzekeringsgegevens en telefoonnummers direct bij de hand. Ook alle buitenlandse politieagenten zijn vooral bekend met het officiële model en uitvoering van de groene kaart, hetgeen bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole onnodige problemen kan voorkomen. Voor meer informatie: https://nlbureau.vereende.nl/ (daar vindt u ook een overzicht van alle betrokken landen)