Hoe gaat het Waarborgfonds om met een onbekend, buitenlands kenteken?


5 april '23 - U heeft net uw auto geparkeerd. Dan wordt uw auto geschampt door een voorbijrijdende auto. U ziet samen met uw passagier dat het een Belgisch kenteken is aan het witte vlak met rode letters, maar u kunt het kenteken niet lezen.

Feit of Fabel: 'Het is een buitenlands kenteken. Dus voor deze schade kunt u niet bij het Waarborgfonds terecht.'

Vermoedelijk hebben veel lezers bij deze situatie ook onmiddellijk aan het Nederlands Bureau gedacht. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij al eens uitgelegd dat het Nederlands Bureau in de basis garant staat voor schades in Nederland veroorzaakt door een motorvoertuig van elders uit de EU. 

Voorwaarde Nederlands Bureauei 2

Randvoorwaarde voor die garantie is echter wel dat het betrokken buitenlandse voertuig geïdentificeerd kan worden. Aan de hand van het kenteken zal bij de buitenlandse zusterorganisatie, in dit geval het Belgisch Bureau, worden nagegaan of bijvoorbeeld kenteken en voertuig inderdaad bij elkaar horen en of het genoemde kenteken ook daadwerkelijk in België is uitgegeven. 

Die controle kan hier niet worden uitgevoerd (immers het kenteken was niet leesbaar) en daarmee is het echter geen taak voor het Nederlands Bureau.

Conclusie

Blijft toch over het Waarborgfonds Motorverkeer dat opkomt voor schades in het verkeer door (onder andere) onbekende motorvoertuigen. Een beperking in de wet naar herkomst van die voertuigen is er niet, anders dan de reeds hierboven genoemde positie van het Nederlands Bureau. Hierbij tekenen we nog aan dat het wettelijke eigen risico van € 250 van toepassing is.  

Auteur
Jelle Smits, Waarborgfonds Motorverkeer
Jelle Smits auteur

Tags