Is het Nederlandse Waarborgfonds Motorverkeer ontstaan uit regelgeving van de Europese Unie?


1 december '21 - Het is bekend dat vandaag de dag veel wettelijke regels rondom verzekeringen hun oorsprong vinden in allerlei regelgeving uit Brussel. Zo is er inderdaad ook een richtlijn motorrijtuigverzekeringen, waarvan de 1e versie al 50 jaar geleden is verschenen (1972). Gemiddeld 1 keer per 10 jaar is er een update geweest met nadere aanvullingen; naar verwachting wordt de zesde richtlijn officieel nog eind van dit jaar gepubliceerd. In een van onze volgende nieuwsbrieven zullen  wij u daar uiteraard verder over informeren.

Terug naar de vraag: is het Nederlandse Waarborgfonds Motorverkeer ontstaan uit een van die richtlijnen? Het antwoord is duidelijk NEEN. De tweede richtlijn (1980) motorrijtuigverzekeringen  vereist weliswaar de oprichting van zo’n Waarborgfonds, maar toen was er al meer dan 10 jaar een organisatie met die naam en gevraagde taken in Nederland, officieel opgericht in 1965. Men zou kunnen zeggen dat het eigenlijk eerder omgekeerd is. De reeds bestaande Waarborgfondsen hebben als het ware model gestaan voor de gezamenlijke E.U.-regels die aan alle (nieuwe) lidstaten werden opgelegd. 

Sindsdien is er wel veel invloed geweest vanuit Brussel op de bevoegdheden en taken van de nationale Waarborgfondsen. Het doel is om de rol van de Waarborgfondsen Europees te uniformeren en een minimale ondergrens neer te leggen. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de toepassing van de eigen risico’s en maximaal te vergoeden bedragen. Ook in de komende zesde richtlijn staan weer nieuwe bepalingen die invloed hebben op de Waarborgfondsen, zoals de verplichte taken rondom een mogelijke faillissement van een WA-verzekeraar. Maar hier voldoet het Nederlandse Waarborgfonds al aan.

Auteur
Jelle Smits, Waarborgfonds Motorverkeer

Jelle Smits auteur

Tags