Kennisquiz de antwoorden

20 maart 2019 - In de vorige nieuwsbrief stond de eerste kennisquiz van 2019. Hier worden de antwoorden op de uitdagende vragen gegeven. Waar kunt u de schade claimen na aanrijding met een auto met Bulgaars kenteken? Wanneer kunnen naasten en nabestaanden smartengeld claimen? Waar en wanneer mag je met een drone vliegen. Lees de antwoorden op deze en andere vragen uit de vorige kennisquiz.

foto hannekeDe winnaar van de tweede kennisquiz is Hannke Pittens, mede eigenaar van Pittens Assurrantiën-Hypotheken.
“De vragen waren best pittig, dus ik moet helaas bekennen dat ik sommige antwoorden heb opgezocht. In de dagelijkse praktijk hebben wij weinig te maken met de vragen welke in de quiz werden gesteld. Maar toch vond ik het erg interessant. De nieuwsbrief van de Vereende is een mooie aanvulling om actueel te blijven!”

Vraag 1 / Schade door een buitenlands motorvoertuig

U wordt in Den Haag aangereden door een auto met een Bulgaars kenteken. U heeft geen schuld aan de aanrijding. De Bulgaarse auto was verzekerd, maar de verzekeraar is recent failliet gegaan. Kunt u uw schade vergoed krijgen?

 • Ja. U kunt de schade verhalen bij het Bulgaarse groene kaart bureau.
 • Ja. U kunt de schade verhalen bij het Nederlands groene kaart bureau
 • Nee. Waarschijnlijk niet, omdat de verzekeraar failliet is gegaan.
 • Ja. U kunt de schade verhalen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Antwoord 1

Als een voertuig met een buitenlands kenteken in Nederland een schade veroorzaakt, dan is het Groene Kaart Systeem van toepassing. Binnen de E.U. staan de nationale groene kaart bureaus garant voor de verzekeringsdekking van de voertuigen uit de andere lidstaten. Het Nederlands Bureau staat dus garant voor schades in Nederland door een voertuig met een buitenlands kenteken. Dan maakt het niet uit of dit voertuig wel of niet verzekerd is en of dit bij een verzekeraar is die niet meer kan betalen.

Het Waarborgfonds geeft wel dekking wanneer het een faillissement van verzekeraar betreft die auto’s met een Nederlands kenteken verzekerd, maar dus niet in dit geval.

Lees het volledige artikel

Vraag 2 / Wet smartengeld voor naasten en nabestaanden

Een man, vader en echtgenoot overlijdt medio 2019 aan de gevolgen van een aanrijding die plaats vond in oktober 2018. Hij had geen schuld aan het onderzoek. Zijn weduwe en uitwonende kinderen vorderen smartengeld voor naasten en nabestaanden. Hebben zij recht op smartengeld?

 • Ja, door de invoering van de nieuwe wet Smartengeld voor nabestaanden
 • Nee, het ongeluk vond ten slotte plaats in 2018
 • Alleen de weduwe, de kinderen waren immers uitwonend
 • Dat is op basis van deze informatie nog niet te zeggen

Antwoord 2

Per 1 januari is de wet in gegaan die smartengeld voor naasten en nabestaanden regelt. De vergoeding voor deze schade, die ook wel affectieschade wordt genoemd, is nieuw in Nederland. Onder bepaalde voorwaarden kunnen naasten en nabestaanden smartengeld vorderen.

In dit geval is er geen recht op smartengeld voor de nabestaanden. De schadeveroorzakende gebeurtenis heeft tenslotte plaatsgevonden voor 1 januari 2019.

Lees het volledige artikel

Vraag 3 / Fraude

Bij het vermoeden van fraude op een verzekering kan een verzekeraar een incidentenonderzoek laten uitvoeren. Mocht blijken dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd, dan heeft deze verzekeraar de mogelijkheid om een deel van hun interne onderzoekskosten via een vaste kostenvergoeding te verhalen op de daders. Hier bovenop kunnen ook de externe onderzoekskosten worden verhaald, welke in hoogte geheel afhankelijk zijn van de aard en omvang van het onderzoek. Wat is de hoogte van de vaste kostenvergoeding die verzekeraars kunnen opleggen? 

Antwoord 3

Bij het vermoeden van fraude kan een verzekeraar een incidentenonderzoek laten uitvoeren. Mocht blijken dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd, dan worden de gemaakte onderzoekskosten verhaald op de fraudeur. Er wordt een standaard kostenvergoeding van €532,- gerekend voor interne onderzoekskosten en werkzaamheden. Hier bovenop kunnen ook de externe onderzoekskosten worden verhaald, welke in hoogte geheel afhankelijk zijn van de aard en omvang van het onderzoek. Verzekeraars treden dus hard op bij fraude. In 2017 zijn 27.257 incidentonderzoeken uitgevoerd, waarbij 10.001 fraudeurs werden gepakt. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Het aantal bewezen fraudegevallen stijgt snel, in 2017 met 20% ten opzicht van 2016.

Lees het volledige artikel

Vraag 4 / Drones

Waar mag u met een drone recreatief vliegen? Uiteraard niet in no fly zones zoals rondom vliegvelden. Maar welke andere regels gelden?

 • Alleen met daglicht, nooit hoger dan 120 meter en nooit boven bebouwing, mensen, spoorlijnen, haven- of industriegebieden
 • Tussen 09:00 en 20:00, nooit hoger dan 50 meter en nooit boven bebouwing, mensen, spoorlijnen, haven- of industriegebieden
 • Uitsluitend in gebieden die als vlieggebied voor drones in het betreffende bestemmingsplan zijn opgenomen.
 • Dat is per drone afhankelijk. Zo worden er aan zwaardere drones strengere eisen gesteld ten opzichte van vlieggebied, aangezien de aan te richten schade ook groter kan zijn.

Antwoord 4

Met drones mag alleen worden gevlogen met daglicht, nooit hoger dan 120 meter en nooit boven bebouwing, mensen, spoorlijnen, haven- of industriegebieden. De wetgeving met betrekking tot drones kan in andere landen afwijken van die in Nederland. Dus controleer altijd de meest recente wetgeving van het land waar met de drone wordt gevlogen. Meer informatie kunt u vinden in de Feit of Fabel van de nieuwsbrief van 10 oktober 2018: Schade door drone niet altijd verzekerd onder de AVP.

Lees het volledige artikel

Vraag 5 / Nucleaire installaties

Hoeveel in werking zijnde nucleaire installaties zijn er in Nederland?

 • 1
 • 3
 • 5
 • 7

 

Antwoord 5

Nederland heeft 5 in werking zijnde nucleaire installaties:

 1. Kerncentrale Borssele (KCB)
 2. Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA)
 3. Onderzoeksreactor, Technische Universiteit Delft
 4. NRG, Petten
 5. Uraniumverrijkingsfabriek van URENCO Nederland, Almelo

 

Lees het volledige artikel