Komt het Nederlands Bureau in actie bij de schade van familie De Vries?


8 september '22 - Tijdens de zomerse autorit naar Zuid-Frankrijk gaat het helaas mis met het Nederlands gezin De Vries. Nog maar net over de Franse grens wordt hun Volkswagen van de weg gedrukt door een onverzekerde Franse vrachtwagen. Het eerstgenoemde voertuig raakt daarbij totaal verloren en twee inzittenden lopen licht letsel op. De stelling dit keer is:

'Bij de afwikkeling van dit schadegeval speelt het Nederlands Bureau geen rol’

Deze stelling raakt natuurlijk de vraag wat de taken zijn van het Nederlands Bureau. In de praktijk van alledag ervaren wij dat daar nog regelmatig verwarring over is. De casus geeft ons gelegenheid hier nog eens duidelijkheid over te geven.  

Rol van het Nederlands Bureau

Volgens het groene kaart systeem komt in basis het Nederlands Bureau op voor schade door buitenlandse voertuigen in Nederland. In die rol heeft het de functie van schade regelend Bureau als zou blijken dat het buitenlandse voertuig onverzekerd is of de betrokken buitenlandse WA-verzekeraar geen vertegenwoordiger in Nederland heeft. Het Bureau van het land waar het voertuig vandaan komt, heeft dan de rol van garanderend Bureau. Het betaalt dan de schade terug aan het Nederlands Bureau als eindverantwoordelijke in het land van registratie. In de omgekeerde situatie dat een Nederlands voertuig in bijvoorbeeld Frankrijk aansprakelijk is voor een ongeval, dan zou het Franse Bureau optreden als regelend Bureau. Het Nederlands Bureau is dan de terugbetalende partij als verantwoordelijk voor het in Nederland geregistreerd voertuig. In de gegeven voorbeelden komt dus het schadeveroorzakende voertuig van over de grens.

Situatie van familie De Vries

In de hier geschetste situatie is de familie De Vries niet de veroorzaker, maar de benadeelde! Het is een Frans voertuig dat in Frankrijk een aanrijding veroorzaakt. In dat soort gevallen heeft een groene kaart Bureau geen schade regelende rol. Wel kan via het Nederlands Bureau worden nagegaan of en bij wie een voertuig verzekerd is en welke vertegenwoordigers daarbij horen. Dit vindt dan plaats onder de rol ‘Informatiecentrum’.  Dit laatste is hier niet van toepassing, omdat uit de casus al blijkt dat er geen sprake is van een WA-verzekering bij de Franse veroorzaker. Samenvattend kunnen we nu concluderen dat de stelling JUIST is. Het Nederlands Bureau speelt geen rol bij de afwikkeling van dit schadegeval. 

Afhandeling van de schade

Tot slot wilt u misschien nog wel weten wat er verder gebeurt met deze schade. Aangezien de Franse veroorzaker onverzekerd is, komt het Franse Waarborgfonds in beeld. Om de benadeelde de kans te geven de claim in zijn eigen land en taal in te dienen, is wettelijk geregeld dat de Nederlandse benadeelden zich in eerste instantie ook kunnen wenden tot het Nederlandse Waarborgfonds Motorverkeer. Die zal dan de schade regelen. Belangrijk punt is hier dat het Franse recht van toepassing is, omdat de aanrijding daar gebeurd is.

Auteur
Jelle Smits, Senior speciallist verzekeringstechniek