Nederlands Bureau beschermt voetgangers bij aanrijding in het buitenland

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt: de zogeheten groenekaartschades. Maar dat is maar een deel van het verhaal: het bureau heeft ook een -minder bekende- rol bij aanrijdingen in een ander land waarbij de bezoekende partij het slachtoffer is.

Het Nederlands Bureau beschermt voetgangers bij aanrijding in het buitenland

Regelmatig delen wij artikelen van het Nederlands Bureau met u. Eerder deze zomer kreeg u meer informatie over de groene kaart, deze keer vertellen we wat het Nederlands Bureau kan betekenen in geval van een aanrijding in het buitenland waarbij de bezoekende partij het slachtoffer is.

WAM-richtlijn

De groene kaart fungeert als verzekeringsbewijs voor automobilisten die in het buitenland een aanrijding veroorzaken. Maar in Europees verband zijn er daarnaast afspraken gemaakt over de bescherming van consumenten die in het buitenland slachtoffer worden van een aanrijding door een motorvoertuig. “Dat is de Europese vierde WAM-richtlijn”, zegt Jelle Smits namens het Nederlands Bureau. “De EU-richtlijn is rond de eeuwwisseling ingevoerd omdat er tot die tijd geen regeling was voor vakantiegangers of mensen die om een andere reden in het buitenland zijn en slachtoffer worden van een aanrijding.”

Visitor protection

De WAM-richtlijn wordt in de praktijk de ‘visitor protection’-regeling genoemd. “Het komt erop neer dat een Nederlander die in Griekenland wordt aangereden door een Grieks voertuig – of hij nu automobilist is of voetganger – in Nederland een claim kan indienen. Het Nederlands Bureau zoekt dan als informatiecentrum op wie de betrokken verzekeraar van de Griekse tegenpartij is”, legt Smits uit. “Dat is niet altijd makkelijk: er zijn bijvoorbeeld landen zonder centraal kentekenregistratiesysteem. Dan moet elke lokale verzekeraar worden aangeschreven met de vraag of ze het betrokken kenteken kennen.”

EU-vertegenwoordiger

Elke verzekeraar heeft een vertegenwoordiger in alle EU-landen; dus ook in het land waar het slachtoffer woont. “In dit geval ga je als slachtoffer dus op zoek naar de vertegenwoordiger in Nederland van de Griekse verzekeraar. Dan kun je in je eigen taal contact hebben.”

Omgekeerd kan een Italiaan die in Nederland wordt aangereden in Italië bij het landelijke informatiecentrum terecht om op te vragen wie de Nederlandse verzekeraar is en wie deze verzekeraar vertegenwoordigt in zijn eigen land. “Daarvoor heeft het Italiaanse informatiecentrum weer onze hulp nodig”, legt Smits uit.

Lokale regels

Wie in het buitenland wordt aangereden door een lokaal motorvoertuig, heeft recht op schadevergoeding. Over de hoogte daarvan bestaan nog weleens misverstanden, zegt Smits. “Omdat de aanrijding in het buitenland plaatsvindt, gelden ook de vergoedingsregels volgens het recht van dat land. Het kan dus zijn dat bepaalde kosten die in Nederland altijd worden vergoed, nu niet worden betaald omdat de regelgeving in het land van aanrijding strenger is. Maar het kan uiteraard ook omgekeerd zijn.”

Ernstig letsel

De visitor protection-regeling is oorspronkelijk bedacht om eenvoudige schades sneller af te handelen, zegt Smits. “Maar wat gebeurt er nou als je je been kwijtraakt bij een aanrijding in een ander land? Dan moet het ook worden afgehandeld volgens de lokale regels. Er zijn advocaten die zeggen dat het in zulke ernstig gevallen misschien wel beter is om niet naar de Nederlandse vertegenwoordiger te gaan, maar rechtstreeks naar de verzekeraar in het land zelf en contact te hebben met lokale deskundigen. Het Nederlands Bureau kan wel zien dat dat in die gevallen de voorkeur heeft boven werken met een tussenschakel in Nederland.

Medisch deskundige

Soms worden mensen teruggevraagd naar het land van de aanrijding om daar door een medisch deskundige te worden bekeken. Meestal is dat de enige manier om de schade af te kunnen wikkelen omdat in die landen schadevergoedingen veel meer gereguleerd zijn dan bij ons. Daar geldt bijvoorbeeld een tabel die aangeeft welke uitkering bij welk letsel hoort. Nederlandse artsen weten niet op welke manier een rapport opgemaakt moet worden zodat regels of tabellen toegepast kunnen worden.

Vragen?

Heeft u een vraag over een aanrijding als bezoeker in een ander land? Neemt u dan contact op met het Nederland Bureau der Motorrijtuigverzekeraars +31 (0)70 – 3408 280 of bezoek de website nlbureau.vereende.nl