Volstaat een digitale groene kaart?


1 juli 2021 -
In september 2020 schreven wij in deze nieuwsbrief al over het digitale internationaal verzekeringsbewijs (voorheen groene kaart) behorend bij de WA-autoverzekering. Hier een korte, maar belangrijke herinnering in de vorm van onze feit of fabel.

Feit of fabel: Als u met de auto de grens overgaat, volstaat een digitale groene kaart niet

Formaat internationaal verzekeringsbewijs

Het formaat van het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) is voorgeschreven door Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE). Deze internationale standaard zorgt ervoor dat alle grensautoriteiten van de inmiddels 48 aangesloten landen op dezelfde wijze handelen. Inmiddels is het toegestaan dat de IVB niet perse meer groen hoeft te zijn. Daarmee wordt het eenvoudiger voor de verzekerden om dit verzekeringsdocument eventueel zelf zwart / wit te printen. Andere kleuren zijn overigens niet toegestaan. Voordeel daarvan is dat de verzekeraars geen documenten meer via de post behoeven te sturen. 

Digitaal of geprint

Doordat verzekeraars het internationaal verzekeringsbewijs per e-mail aan hun verzekerden versturen, kan het misverstand ontstaan dat de digitaal gezonden PDF zou volstaan als deze aan de grens kan worden getoond op een digitaal medium, zoals smartphone of tablet.  Nadrukkelijk is bepaald dat er nog steeds moet worden uitgegaan van een geprint exemplaar!

Let wel, binnen de EU is er geen grenscontrole, maar in geval van een aanrijding moet men wel kunnen aantonen verzekerd te zijn. Het geprinte IVB is daarvoor dan ook de beste optie.

Het digitaal tonen zonder print is wel onderwerp van gesprek met de UNECE; uiteraard zullen wij de lezers over nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden.

Conclusie

Kort en goed: de stelling is dus een FEIT.

 

Auteur

Jelle Smits, Nederlands Bureau

Jelle Smits auteur

Tags