AD-artikel over de Vereende

24 oktober 2019 - Vandaag is een artikel in het AD verschenen dat een ongenuanceerd beeld schetst van de Vereende waar we ons niet in kunnen vinden.

Hieronder hebben we er een aantal punten uitgelicht:

  • Het laatste anderhalf jaar is het aantal particuliere automobilisten dat bij ons klant is, omdat zij nergens anders verzekerd kon worden, juist licht gedaald. Van eind 2017 tot halverwege 2019 daalde het aantal verzekerde particuliere auto’s met 630 naar 5.231 stuks Dit in tegenstelling tot de stevige groei waarover in het artikel wordt gesproken.
  • De gemiddelde jaarpremie voor particuliere autoverzekeringen is ruim de helft lager dan in het artikel staat (1.680,00 euro in plaats van 4.000 euro).
  • Er wordt gesproken over 'woekerpolissen van de Vereende'. De Vereende is een verzekeraar van bijzondere en daardoor ook meestal hogere risico’s. Door het hogere risico is het logisch dat de premies ook hoger zijn. Maar het zijn zeker geen woekerpolissen. De Vereende heeft geen winstmaximalisatie als doel. We moeten kostendekkend zijn en een beetje meer om de continuïteit (solvabiliteit) te waarborgen. We willen dus niet zoveel mogelijk winst maken, maar onze rol als vangnet op een zo goed mogelijke manier invullen. (Lees meer over de hoogte van onze premies https://vereende.nl/pers-en-jaarverslagen/hogere-premies-hogere-risico-s-en-de-positie-van-de-vereende).
  • Er staat dat de Vereende vorig jaar 2 miljoen winst maakte. Dat klopt, maar ongeveer 1,4 miljoen euro kwam voort uit de verkoop van aandelen in een deelneming die in andere handen is overgegaan; en dat is dus een eenmalige bate. Het jaar ervoor heeft de Vereende bijvoorbeeld 4 miljoen verlies geleden. Dus het ligt veel genuanceerder.
  • Het feit dat er drie maanden vooruit betaald moet worden en we een waarborgsom vragen, voorkomt dat onze klanten te maken krijgen met hoge kosten voor incassobedrijven en deurwaarders. En het maakt onze bedrijfsvoering efficiënter. Zonder dit zouden de premies hoger moeten worden.

 

In het artikel wordt aangeraden om bewuster de keuze maken of mensen een schade claimen of zelf betalen. Dat ondersteunen wij van harte. In het artikel 'Claimen of betalen?' (nieuwsbrief van 18 juli 2018) hebben we dan ook assurantieadviseurs opgeroepen om een adviserende rol hierin te spelen (https://vereende.nl/kenniscentrum/claimen-of-betalen).