De gevolgen van een schrikkeljaar

20 februari 2020 - Het jaar 2020 is een schrikkeljaar en 29 februari komt eraan. Wat betekent een schrikkeljaar eigenlijk voor de Vereende? Het leek ons een leuk idee u in deze nieuwsbrief te informeren over de mogelijke impact van een extra dag in het jaar voor onze processen en kosten. Let wel, dit artikel is bedoeld om u op een ludieke manier een algemene indruk te geven over onze cijfers.

Onze aanname is dat het aantal meldingen over claims gelijkmatig over het jaar verdeeld is, wat in werkelijkheid natuurlijk niet het geval is. Maar het meldingenpatroon kent bij ons over het algemeen geen grote schommelingen naar seizoenen of dagen in de week, dus met de eerder genoemde aanname benaderen wij ook de werkelijkheid. De terrorismepool (de NHT) en de atoompool hebben gelukkig nog nooit tot betaling hoeven overgaan en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

Waarborgfonds

Voor het Waarborgfonds Motorverkeer zijn de gevolgen van een schrikkeljaar goed te meten aan het  totaal betaalde bedrag per jaar gedeeld door het aantal dagen per jaar. Zo maakt zestig miljoen euro gedeeld door 365 dagen € 164.384 per dag.

Nederlands Bureau

De hoofdtaak van het Nederlands Bureau is het verstrekken van informatie over buitenlandse verzekeraars en hun vertegenwoordigers. Daarover registreren wij bijna zo’n 40.000 vragen per jaar. Gedeeld door 365 geeft dat ruim honderd (110) aanvragen per dag!

Vereende verzekeringen

De Vereende verzekeringen bestaan uit de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor makelaars en financieel dienstverleners en uit de verzekeringen voor bijzondere risico’s. In 2018 is voor bijna 15,6 miljoen aan schades uitgekeerd. Gedeeld door 365 kost een schrikkeldag de Vereende verzekeringen dan € 42.732. 

Totaal

In totaal kost de extra dag in het schrikkeljaar 2020 € 207.116 aan extra bruto schade-uitkeringen en zijn er 110 extra aanvragen bij het Nederlands Bureau, wanneer we uitgaan van eerder genoemde aannames.