Feit of Fabel ‘Alleen schade door legaal vuurwerk wordt gedekt door het Waarborgfonds’

19 december 2019 - De schade aan particuliere woningen en auto’s tijdens de vorige jaarwisseling was volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars tussen de 15 en 20 miljoen euro. De laatste jaren varieerde het schadebedrag tussen de 10 en 14 miljoen euro. De jaarwisseling 2016/2017 was een uitschieter met een schadebedrag van 19 miljoen euro.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij na elke jaarwisseling veel vragen krijgen over (auto-)schade door vuurwerk. Los van de veel besproken overlast van het knallen zit er nog een ander aspect aan vuurwerkgebruik: Zo nu en dan landen er bijvoorbeeld nog half brandende restanten op een motorkap. Of erger nog, een stuk vuurwerk wordt direct op of onder een motorvoertuig aangestoken! Naast lakschade kan de gevolgschade helaas soms nog ernstiger vormen aannemen, zeker met zwaar illegaal vuurwerk.

Wel of geen dekking?

Indien de benadeelde geen cascodekking voor zijn/haar voertuig heeft afgesloten, denkt men soms aan het Waarborgfonds Motorverkeer als mogelijk alternatief voor schadevergoeding. We moeten die claims helaas afwijzen. Het Waarborgfonds is ooit opgericht (1965) om schade DOOR onverzekerde / onbekende motorvoertuigen in het wegverkeer te vergoeden. Schade door bijvoorbeeld vandalisme, winkelwagens of vuurwerk (legaal en illegaal) is daarom niet onder de bestaande wettelijke bepalingen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam) gedekt.

Daarmee is het duidelijk dat de stelling als fabel moet worden geduid.

Wanneer wel een claim indienen?

Het Waarborgfonds heeft deze zomer een interactieve video gelanceerd waarmee u eenvoudig kunt zien of het in uw situatie loont om een claim in te dienen en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen: https://waarborgfonds.vereende.nl/

Auteur

Jelle Smits

Jelle Smits auteur