Harmen Ettema nieuwe CFRO van de Vereende

Harmen Ettema is de nieuwe CFRO van de Vereende. Ettema was hiervoor CFRO van verzekeringsmaatschappij Nationale Borg en van Energiebeurs APX. Hij heeft een ruime ervaring in diverse financiële functies met een focus op managementinformatie, risicomanagement en informatisering. Daarnaast heeft hij jarenlange governance ervaring in verschillende toezichthoudende functies. Hij heeft zijn financiële basis gelegd als accountant bij KPMG en als partner bij PwC waar hij de groep Analytical Intelligence Services heeft opgebouwd.

Harmen Ettema is de opvolger van Nico Barendse, die op 1 april jl. is vertrokken bij de Vereende. Vanaf maart jl. is hij reeds als CFRO ad interim werkzaam bij de Vereende. Deze samenwerking is zeer goed verlopen waardoor hij per 1 augustus als statutair bestuurder van de Vereende zal worden benoemd.

“Ik ben heel blij dat we de goede samenwerking kunnen continueren en ik heb er veel vertrouwen in dat Harmen met zijn achtergrond en ervaring een heel goede match met de Vereende vormt!", aldus Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende over de omzetting van de interim rol naar vaste rol.

De activiteiten van de Vereende bestaan uit het bieden van verzekeringsoplossingen voor bijzondere risico’s, de BAVAM-polis, het managen van verzekeringspools zoals de Atoompool en de NHT en het voeren van het management over het Waarborgfonds Motorverkeer en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars.

 

Vragen of interviewverzoek?

Via:
Bert Sonneveld
Manager Marketing & Acceptatie
[email protected]
+31620641685