Informatie Brexit en de groene kaart

14 februari 2020 - Sinds 31 januari 2020 is Groot-Brittannië niet langer lid van de EU. Er geldt een overgangsregeling tot 31 december 2020 en in die tijd worden  onderhandelingen gevoerd over de afspraken voor na die datum.

Voor het groenekaartsysteem verandert er in 2020 dus nog  niets. Alle afspraken die bestaan met Groot-Brittannië over het afzien van controle op aanwezigheid van een groene kaart en over schadebehandeling blijven van kracht.

In 2020 is het dan ook niet verplicht om bij het binnenrijden van Groot-Brittannië een groene kaart te tonen. Wel geldt (zoals in alle landen) dat een automobilist moet kunnen aantonen dat het voertuig verzekerd is. Dit kan met de groene kaart, maar mag ook met een ander, door de verzekeraar gemaakt en afgegeven, verzekeringsbewijs. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de informatie begrijpelijk is voor een lezer in het buitenland, dus een dergelijk bewijs moet ook minstens in het Engels opgesteld zijn.