Klanttevredenheid Waarborgfonds sterk gestegen

20 juni 2019 - In het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer staat dat in 2018  het aantal schadegevallen in alle categorieën is gedaald, behalve bij letselschade. De groei bij letselschaden loopt gelijk met de algemene ontwikkeling van de verkeersveiligheid in Nederland.

De gunstige economische ontwikkeling en de opkomst van goedkopere parkeersensoren spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in de daling bij de andere categorieën. Met deze daling is er een trendbreuk na twee jaren met stijging. Het betaalde schadebedrag ligt met € 57,5 miljoen € 5 miljoen lager dan in 2017.

Klanttevredenheid

NPS WBF

Naast het aantal schades en uitgekeerde bedragen, is klanttevredenheid een andere belangrijke graadmeter voor het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds meet de klanttevredenheid met de Net Promoter Score (NPS). De score komt tot stand door de aantallen respondenten die een 8, 9 of 10 geven voor de dienstverlening te vergelijken met degenen die lager dan een 6 geven. Deze NPS is sterk gestegen in 2018 naar 32 en zet daarmee de stijgende trend voort. Branche breed is in Nederland de NPS 14 en specifiek voor de financiële dienstverlening 5 (Integron ‘Klantbeleving in Nederland’). Hoewel het Waarborgfonds een unieke rol heeft en daardoor niet helemaal vergelijkbaar is met andere organisaties, geeft dit aan dat de mensen die een claim indienen over het algemeen tevreden zijn en tevredener worden over de afhandeling van de claim.

“Degenen die bij ons claimen zijn slachtoffer van een onbekende of onverzekerde dader en kunnen nergens anders terecht dan bij het Waarborgfonds. Daarom vinden wij het belangrijk om al onze claimanten klantgericht te behandelen en spreken wij ook van ‘klanten’. Als Waarborgfonds streven wij naar zo tevreden mogelijke klanten binnen onze wettelijke kaders. Daarom ben ik zo verheugd dat de stijging van de klanttevredenheid zich doorzet”, aldus Ingrid Visscher, directeur bij het Waarborgfonds.

Doel van het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door onbekende of onverzekerde dader. Enerzijds wil het Waarborgfonds heel goed bekend zijn bij iedereen die met zo’n schade wordt geconfronteerd. En anderzijds willen we diegene die niet voor schadeuitkering in aanmerking komen zo vroeg mogelijk goed inlichten. Dat scheelt diegene en het Waarborgfonds veel onnodig werk.