Vanaf nu claim in dienen via interactieve video Waarborgfonds Motorverkeer

11 juli 2019 - Het Waarborgfonds Motorverkeer lanceert vandaag de interactieve video. Een handig middel waarmee mensen eenvoudig kunnen zien welke voorwaarden worden gesteld voor dekking van het Waarborgfonds. En wanneer een claim indienen dus zin heeft.

Stel, u komt ’s morgens bij uw geparkeerde auto. U ziet meteen de schade aan uw auto, maar weet niet wie of wat de schade heeft veroorzaakt. U dient een claim in bij het Waarborgfonds. Maar omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, wordt uw claim afgewezen. Met als gevolg dat u teleurgesteld bent in het Waarborgfonds. 

De interactieve video

Om teleurstelling (en onterechte claims) te voorkomen is de interactieve video ontwikkeld. De video is een digitale beslisboom waarbij voor elk beslismoment een kort filmpje wordt getoond met uitleg over de te nemen beslissing. Er wordt duidelijk uitgelegd wat de criteria zijn voor het indienen van een claim bij het Waarborgfonds bij schade aan het motorvoertuig, andere materiële schade of letselschade. Zo kunnen mensen eenvoudig zien of in hun situatie de schade mogelijk kan worden uitbetaald door het Waarborgfonds en of dus een claim indienen zinvol is. Op deze manier wil het Waarborgfonds het aantal onterecht ingediende claims terugdringen.

Voor de assurantieadviseur
Als assurantieadviseur bent u vanzelfsprekend bekend met het Waarborgfonds Motorverkeer. Maar weet uw klant ook precies aan welke voorwaarden hij of zij moet voldoen om een claim in te dienen? Plaats daarom een link naar de interactieve video op uw website. U kunt eventueel het logo van het Waarborgfonds downloaden.

Klanttevredenheid

Klanten zijn over het algemeen tevreden over de diensten van het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds meet de klanttevredenheid met de Net Promoter Score (NPS). Deze NPS is in 2018 sterk gestegen naar 32 en zet daarmee de stijgende trend voort. Branche breed is in Nederland de NPS 14 en specifiek voor de financiële dienstverlening 5 (Integron ‘Klantbeleving in Nederland’). Hoewel het Waarborgfonds een unieke rol heeft en daardoor niet helemaal vergelijkbaar is met andere organisaties, geeft dit aan dat de mensen die een claim indienen over het algemeen tevreden zijn en tevredener worden over de afhandeling van de claim.

Doel van het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door onbekende of onverzekerde daders. Enerzijds wil het Waarborgfonds heel goed bekend zijn bij iedereen die met zo’n schade wordt geconfronteerd. En anderzijds willen we diegene die niet voor schade-uitkering in aanmerking komen zo vroeg mogelijk goed inlichten. Dat scheelt diegene en het Waarborgfonds veel onnodig werk.