De Organisatie

Organisatie

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is een vereniging waarvan alle in Nederland werkzame motorrijtuigverzekeringsmaatschappijen lid zijn. Zij financieren voor een groot deel de werkzaamheden via contributie.

Het Nederlands Bureau is ervoor verantwoordelijk dat schaden die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt, volgens het Nederlands recht worden geregeld. Als Nederlandse voertuigen in andere, bij het groene kaartsysteem aangesloten landen, schade veroorzaken, staat het Nederlands Bureau garant voor de betaling daarvan.

Daarnaast is het Nederlands Bureau aangewezen als Informatiecentrum, zoals beschreven in de Wam. In die hoedanigheid kunnen wij belanghebbenden informeren over de buitenlandse verzekeraar van een motorrijtuig en diens vertegenwoordiger in Nederland.