Veel gestelde vragen

Bij wie kan ik terecht als ik een aanrijding in Nederland met een buitenlands motorrijtuig heb? 

/ Bent u casco verzekerd? Dan meldt u de schade bij de eigen verzekeringsmaatschappij.

/ Bent u alleen WA-verzekerd en heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met het Nederlands Bureau.

/ Is de verzekeraar van het buitenlandse motorrijtuig bekend? Zoek dan zelf de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekering op.

Ik heb een aanrijding gehad met een buitenlands motorrijtuig, maar de verzekeraar is niet (juist) opgeschreven.

U kunt de verzekeraar zelf opvragen op een website van het betreffende land, of een e-mail sturen naar het Nederlands bureau.

Wie behandelt de schade als een buitenlands motorrijtuig onverzekerd is?

Als de aanrijding in Nederland gebeurde, en het buitenlandse voertuig is onverzekerd dan wordt de schade door het Nederlands Bureau behandeld.

Waar kan ik opzoeken welke verzekeraar bij een groenekaartnummer hoort?

Op de website van de Council of Bureaux zijn alle contactgegevens en groenekaartnummers van alle verzekeraars in het groenekaartsysteem terug te vinden.

Waar kan ik een voorbeeld van de groene kaart vinden?

De groene kaart is een waardedocument, waaruit grote financiële consequenties kunnen voortvloeien. Om misbruik te voorkomen, publiceren wij geen groene kaart op de website. Verzekeraars kunnen het format opvragen via [email protected].

Nederlands Bureau & Brexit

Is de behandeling van een ongeval in Nederland met een Brits voertuig veranderd sinds Brexit (01/01/2021)?

Een aanrijding in Nederland wordt nog steeds op dezelfde manier behandeld. U kunt bij het Nederlands Bureau terecht voor (het onderzoek naar) de Britse verzekeraar en diens vertegenwoordiger in Nederland.

Is de behandeling van een ongeval dat plaatsvond in Groot-Brittannië veranderd sinds Brexit (01/01/2021)?

Tot 1 januari 2021 kon een benadeelde een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als de Britse maatschappij of diens vertegenwoordiger in Nederland geen gemotiveerd antwoord had gegeven, of als de verzekeraar geen vertegenwoordiger had benoemd. Sinds 1 januari 2021 bestaat die mogelijkheid niet meer.

Het Nederlands Bureau kan nog steeds onderzoek doen naar de verzekeraar van een Brits kenteken, ook als het ongeval in Groot-Brittannië plaatsvond.