Meer over het Nederlands Bureau

Het Nederlands Bureau in het kort

Het Nederlands Bureau is verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Wij zien er op toe dat deze behandeld worden naar het Nederlands recht. Veroorzaakt een Nederlands voertuig in andere, bij het groene kaartensysteem aangesloten landen, schade? Dan staat het Nederlands Bureau garant voor de betaling daarvan.

Daarnaast is het Nederlands Bureau aangewezen als informatiecentrum, zoals beschreven in de WAM. In die hoedanigheid kunnen wij belanghebbenden informeren over de buitenlandse verzekeraar van een motorrijtuig en bijbehorende vertegenwoordiger in Nederland.

Het Nederlands Bureau is een vereniging waarvan alle in Nederland werkzame motorrijtuigverzekeringsmaatschappijen lid zijn. Zij financieren voor een groot deel de werkzaamheden via contributie, die vastgesteld wordt door het bestuur, en berekend wordt per verzekerd motorrijtuig.

Vertegenwoordigers en correspondenten

Op deze website komt u regelmatig de termen: vertegenwoordiger en correspondent tegen. Wij lichten graag kort toe wie wij daarmee bedoelen:

  • Vertegenwoordiger: organisatie die namens een buitenlandse verzekeraar de schade behandelt bij een ongeval in het buitenland.
  • Correspondent: organisatie die namens een buitenlandse verzekeraar de schade behandelt bij een ongeval in Nederland 

Informatiecentrum Nederlands Bureau

Een taak van het informatiecentrum is het achterhalen van verzekeringsgegevens van buitenlandse motorrijtuigen voor Nederlandse benadeelden. Daarbij hoort ook informatie verstrekken over de bijbehorende vertegenwoordiger in Nederland.

Daarnaast vragen buitenlandse benadeelden de verzekeringsgegevens van Nederlandse motorrijtuigen op. Daarbij verstrekt het Nederlands Bureau dan de gegevens van de buitenlandse vertegenwoordiger.

Samenwerking Waarborgfonds Motorverkeer

Wanneer u onze website bezoekt, wordt direct duidelijk dat wij nauw samenwerken met het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF). Het Waarborgfonds regelt en vergoedt onder meer schaden die veroorzaakt zijn door onverzekerde motorvoertuigen die in Nederland geregistreerd zijn.

Wanneer buitenlandse voertuigen in Nederland schade veroorzaken of Nederlandse voertuigen schade in het buitenland, dan komt het Nederlands Bureau in actie. Het Waarborgfonds Motorverkeer en het Nederlands Bureau zijn in het zelfde gebouw gevestigd en werken nauw samen. Deze samenwerking is sinds 1 juli 2011 geïntensiveerd. Meer informatie daarover kunt u lezen in het persbericht op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Nederlands Bureau is geen lid van het Verbond van Verzekeraars maar houdt zich vrijwillig aan de basiswaarden die zijn genoemd in de Gedragscode Verzekeraars.