Disclaimer

Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Het Nederlands Bureau streeft er eveneens naar dat de informatie die door middel van de zoekfunctie gegeven wordt correct is, en dat deze zoekfunctie juist en ononderbroken functioneert. De informatie wordt echter niet dagelijks bijgewerkt. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site aangeboden informatie dan wel in het functioneren van de zoekfunctie.

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars worden gewijzigd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites dienen alleen ter informatie van de gebruiker van deze site. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars heeft geen bemoeienis met de inhoud en geeft geen garantie, noch aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van die sites.