Klachten

Natuurlijk doen wij ons uiterste best een schadeclaim snel en vriendelijk af te wikkelen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent, bijvoorbeeld als u vindt dat u niet correct bent behandeld. Dan willen we dit graag van u horen, zodat we het in de toekomst beter kunnen doen. Of u bent het niet eens met een afwijzing van uw claim, of de redenen daarvan zijn u niet duidelijk.

U kunt dan uw probleem voorleggen aan het klachtenbureau:

Klachtenbureau Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars

Postbus 3003
2280 MG Rijswijk
[email protected]

Het klachtenbureau streeft ernaar om binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht schriftelijk te bevestigen. In het uiterste geval staat uiteraard ook de weg naar de rechter open.