Kleur en formaat groene kaart

Kleur en formaat groene kaart

Naast de indeling en de inhoud is ooit ook de groene kleur van het internationale verzekeringsbewijs vastgesteld (door de transport commissie van de Verenigde Naties). Per 1 juli 2020 mag het echter ook op wit papier geprint worden. Tot deze tussenoplossing is besloten om verzekeraars de gelegenheid te geven het verzekeringsbewijs (groene kaart) digitaal te versturen aan verzekerden.

In Albanië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Iran, Israël, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Rusland, Tunesië en Turkije heeft een bestuurder nog altijd een papieren internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) nodig. Dat mag dus per 1 juli 2020 ook op wit papier geprint zijn. Een digitale versie is niet geldig.

Binnen het groenekaartsysteem wordt nagedacht over alternatieven voor het papieren verzekeringsbewijs.

Groene kaart op creditcard formaat?

Een groene kaart is een document met een uniforme indeling en inhoud. Dat betekent dat een groene kaart niet op creditcard formaat kan uitgegeven worden. De verplichte hoeveelheid informatie past daar immers niet op.